De 6 vanligaste orsakerna till bränder i hemmet.

7 vanliga orsaker till husbränder och hur man kan förhindra dem
5
(1)

Här är de 6 vanligaste orsakerna till bränder i hemmet

En oavsiktlig brand kan antändas med skrämmande oförutsägbarhet, spridas okontrollerat på några sekunder och kan decimera ett hem inom några minuter. Husbränder äventyrar alla i hemmet och det är skrämmande hur lätt det kan hända. Att ha en ordentlig försäkring är avgörande för att minska de ekonomiska förlusterna i samband med en husbrand, men det är mycket bättre att förhindra de omständigheter som leder till bränder i första hand.

Bränder kan startas på flera sätt, men de ingår i allmänhet i en av två kategorier:

 1. Värmentändande brännbara material
 2. Kemiska reaktioner

Ditt hem är fullt av föremål och material som kan förbränna under rätt förhållanden. Några av de vanligaste orsakerna till husbränder är bekanta för alla, medan andra kan överraska dig. Att identifiera och sänka dessa risker hjälper dig att minska risken för husbränder och håller din familj och egendom säkrare.

1. Matlagning

Matlagningsbränder är den vanligaste typen av husbränder, vilket orsakar cirka 48 procent av alla bostadsbränder. De orsakas ofta av fetter som överhettas på en spis eller i en ugn. Fett är brandfarligt när det blir tillräckligt varmt (i genomsnitt 300 grader) och när det når den punkten kan det förbränna spontant, även utan direkt flammkontakt. Och när fett antänds är det mycket svårt att kväva lågorna.

Förebygg olyckor:

 • Lämna aldrig köket utan övervakning när du lagar mat i olja eller när du lagar mat som producerar fett, till exempel bacon.
 • Bärbara köksapparater, som brödrostar och smörgåsgrillar kan också vara en källa till bränder. Lämna aldrig dessa apparater utan övervakning, och se till att de är kylda innan du förvarar dem. Brödrostar ska rengöras från smulor regelbundet.
bränder orsakade av ugn
Den vanligaste orsaken vid bränder i bostäder är den glömda spisen. … En brand i ett hem kan gå snabbt från antändning till rejäl brand

2. Uppvärmningsapparater

Olika typer av värmare och värmepannor kan orsaka brand när tyger och andra brännbara ämnen lämnas för nära dem. Uppvärmningsapparater av olika slag är den näst ledande orsaken till bostadsbränder och svarar för cirka 15 procent av alla hembränder.

Värmare som kräver bränsle, till exempel fotogen är särskilt farliga, eftersom de kan antändas eller sprängas om de inte används rätt. Elektriska värmare kan orsaka bränder om de elektriska ledningarna är felaktiga eller om draperier eller andra tyger överhettas när de kommer i kontakt med spolarna.

Förebygg olyckor:

 • Följ alltid anvisningarna på alla uppvärmningsanordningar du använder och kontrollera den regelbundet för att se till att den är i gott skick.
 • Lämna aldrig huset med en värmare igång. Nästan alla typer av värmare har instruktioner som varnar för användning utan tillsyn.
 • Håll brandfarliga material långt borta från alla typer av värmare.

3. Elbränder

Olika typer av el-relaterade fel står för cirka 1800 bränder i Sverige varje år. Vanligtvis uppstår elektriska bränder på grund av kortslutningar som orsakar båge (gnista) som antänder byggnadsmaterial. Eller så kan det vara från kretsar som är överbelastade med ström, vilket orsakar överhettning av ledningar. Elektriska problem står för cirka 10 procent av alla bostadsbränder, men den här typen av eld är ofta dödlig och står för nästan 19 procent av dödsfallen. Detta är troligtvis för att elektriska bränder ofta antänder i dolda utrymmen. Och sådana bränder kan ofta antända medan husägaren sover.

Förebygg olyckor:

 • Korrekt installerade elektriska system, med ett antal inbyggda skyddsfunktioner
 • Det är en bra idé att be en professionell elektriker, särskilt om du bor i ett äldre hem att göra en kontroll av ditt hus.
 • Utför inte dina egna elektriska reparationer eller förbättringar såvida du inte förstår principerna för el och har erfarenhet av att göra sådant arbete.

4. Rökning

Rökning är inte bara farligt för din hälsa det finns även risk för brand. Vanligtvis uppstår bränderna från cigarettstumpar tappade på mattor, möbler eller andra brandfarliga material. Cigaretter och annat rökmaterial utgör endast cirka 5 procent av hushållsbränderna. Men är en väldigt dödlig brand. Detta, troligtvis för att dessa bränder ofta antänds när en person somnar.

Förebygg olyckor:

 • Att röka i sängen är särskilt farligt och bör alltid undvikas till varje pris. Allt som krävs är en enda vild glöd för att antända en madrass, filt, matta eller kläder.
 • Om du måste röka, gör det utanför.
bränder orsakade av cigaratter

5. Levande ljus

Tändstickor och tändarna som används för att tända ljus är precis lika farliga som levande ljus om de lämnas på en plats där barn kan nå dem. Håll tändstickor och tändare låsta på ett säkert ställe om du har barn, och lämna aldrig ett ljus brinnande i ett rum utan tillsyn.

Förebygg olyckor:

 • Lämna aldrig levande ljus, släck dem innan du lämnar rummet.
 • Håll ljusflammor minst 30cm från alla material som kan antända.
 • Överväg andra alternativ för dekorativa ljuseffekter; det finns mycket bra batteridrivna flamlösa armaturer som är anmärkningsvärt realistiska, ända fram till att flimra på samma sätt som ljus gör.

6. Kemiska bränder

Även om bränder orsakade av kemiska reaktioner är vanligare på industriella / kommersiella platser, är de på 6e plats över orsaker till hembränder. Bostadskemiska bränder uppstår oftast när flyktiga ångor från bensin och andra petroleumsvätskor når en flampunktstemperatur eller när ångorna kommer i kontakt med en öppen eld.

Förebygg olyckor:

 • Förvara alla bränslen och andra kemikalier på platser som är skyddade mot värme.
 • Använd en godkänd behållare. Den bästa behållaren för bensin är en röd plastbehållare som är tryckt med en märkning som identifierar den som en godkänd behållare.
 • Fyll behållaren inte mer än 95 procent full. Detta tillåter ett utrymme för ångor att expandera utan att skada behållaren.
 • Håll behållarna tätt förseglade för att förhindra att gasångor rinner ut och eventuellt når en källa till eld eller gnista.
 • Förvara behållaren minst 50 meter från kontrollampor och tändkällor, som värme, gnistor och lågor från en vattenvärmare eller ugn. Ett fristående garage eller skjul är en idealisk plats att lagra dessa bränslen. Om det inte finns något sådant utrymme ska du förvara bränslen så långt som möjligt från bostadshuset..
bränder orsakade av bensin

Tack för att du läste. Hoppas du fick lite inspiration att förebygga olyckor därhemma. Om du vill läsa mer om brandrisker finns det på brandskyddsföreningen hemsida.

Gå till startsidan

Vad tycker du om artikeln?

Klicka för att ge din bedömning

Tack för din röst! 5 / 5. Röster: 1

Inga röster hittils.. Var den första som betygsätter!

Eftersom du tyckte artikeln var bra...

Dela den med dina vänner!

Vi är ledsna att vi inte höll måttet

Låt oss göra det bättre!

Vad tycker du vi kan göra bättre?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *