Olika typer av fönster

Hos oss hittar du mängder av fönster med stabila låga U-värden. För äldre boningar eller kulturbyggnader kan vi varmt rekommendera våra Kulturfönster och Traditionsfönster. För hus i stadsbebyggelse eller till industrilokaler kan vi rekommendera väldigt stabila med billiga PVC-fönster. Vidare har vi gott om fönster i olika varianter så som; Sidohängda fönster, Spröjsade fönster, Karmfasta fönster, Överkantshängda fönster samt Takfönster, flera av dem i alternativ både som tvåglas- och treglasfönster. I kategorin Fönster hittar du även Skjutpartier (till altanen) samt ett gott utbud av Fönsterdörrar.

Beställ rätt storlek

Att ta reda på vilken storlek du ska beställa ditt fönster i är inte speciellt svårt. Avlägsna fodret in eller utvändigt till det fönstret som skall bytas ut, så att du kan överblicka storleken på fönsterhålet. Mät sedan kant till kant bredd och höjd. Är hålet 7 dm i bredd och 10 dm i höjd ska du beställa ett fönster i modulmåttet 7X10. Fönster-modulen är i verkligheten något mindre (ca 15 milimeter) än måttet, så att det inte skall vara några svårigheter att montera in den vågrätt och lodrätt.

Är det lämpligt att byta fönster själv?

Det behöver inte alls vara krångligt att byta ett fönster. Det beror naturligtvis lite på vilken typ av fönster det gäller. Generellt kan takfönster och skjutpartier vara lite krångliga eller otympliga att byta och installera, men överlag är fönster enkla att montera. Börja med att riva ut det gamla fönstret och rensa fönsterhålet från eventuella rester av isolering eller lister. Ta gärna hjälp av en vän när du lyfter ut det gamla fönstret och lyfter in det nya, det underlättar avsevärt! Fönstren fästs (i de flesta fall) med karmskruv, som lättast låter sig monteras med sk karmhylsor. När fönstermodulen är på plats skall springor mellan karm och vägg tätas samt täckas med foder utvändigt och med lister invändigt. Känner du dig osäker kan du alltid rådfråga eller anlita en hantverkare.

Laminerat eller härdat glas till stora fönsterdörrar och fönster fr.o.m 1 juli 2009

Från den 1 juli 2009 måste man enligt Boverket vid nybyggnation som kräver bygglov, ha laminerat eller härdat glas i vissa fönsterpartier. Detta gäller fönsterpartier på fönster eller fönsterdörrar där glasytans nedre kant är mindre än 6 dm från golvet. Detta kan du läsa mer om på Boverkets hemsida.

About Author

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.